Thứ Ba, 05/12/2023, 11:29 (GMT +7)
| Hà Nội,

nhân quả

283334180 1221722515304616 1746882600927985590 N 0710

Quả báo (Phần 4)

Sự liên hệ giữa ba yếu tố nhân, duyên và quả trở nên tinh vi và phức tạp, duyên đóng vai trò quan trọng không

310483860 474650608036080 4970570974653932754 N 1056

Quả báo (Phần 3)

Chữ độ trong đạo Phật không hề có nghĩa là cho không hay cưỡng bách tín đồ phải nhận lãnh một điều gì không do

Long Khong Ac At Se Khong Kho 2006

Lòng không ác ắt sẽ không khổ

Có câu “lòng không ác, ắt không khổ”, người hiền lành nhưng vẫn thấy mình khổ, vậy là cớ làm sao? Có người Phật tử

Aquaphatgiaoorgvn 2049

Quả báo (Phần 2)

Quán chiếu sự luân hồi nhân và quả không phải là hai sự kiện khác nhau riêng biệt. Mắt nhìn thấy hai sự kiện là

Akhophatgiaoorgvn 0900

Thệ nguyện và nhân quả (Phần 3)

Được làm người trong đời hiện tại, hành giả quán Lục đạo nhận thấy mình có phước do thiện căn đã gieo nên mới được

Duc Pahajt 1716 0740

Thệ nguyện và nhân quả (Phần 2)

Tác lực chuyển động tâm thức con người chạy quanh vòng Luân Hồi là Nghiệp lực vận hành theo lý Nhân Quả, từ Nhân đến

Aquaphatgiaoorgvn 0044

Thệ nguyện và nhân quả (Phần 1)

Lý Nhân Quả dẫn giải dễ hiểu như vậy, nhưng quán cho sâu và hành trì cho miên mật thì ít ai thực hiện được

TÌM KIẾM