Thứ Bảy, 24/02/2024, 12:04 (GMT +7)
| Hà Nội,

nhân duyên đến với đạo Phật

Ảnh Minh Họa.

Tôi điềm đạm nhờ đạo Phật

Trong “Cư trần lạc đạo phú” (Bài phú Sống đời vui đạo), Phật hoàng Trần Nhân Tông viết: Ở đời vui đạo hãy tùy duyên/

TÌM KIẾM