Thứ Năm, 28/09/2023, 09:00 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nguyên Phong

duong-may-trong-coi-mong_2-0950

Đường mây trong cõi mộng

 Nhục thân bất hoại của Thiền sư Hám Sơn Đại sư Hám Sơn (1546 -1623), danh Đức Thanh, hiệu Trừng Ấn. Là một trong bốn

TÌM KIẾM