Thứ Ba, 28/03/2023, 16:33 (GMT +7)
| Hà Nội,

người tu

20

Người tu thành Phật (Phần 6)

Tu để cầu Phật độ. Phật độ chính là tự độ theo sự giáo hóa của Phật. Đó là tự nguyện hành trì chánh pháp

nam-mo-a-mi-da-phat-1405

Người tu thành Phật (Phần 3)

Chúng sanh nào cũng có Phật tánh, tu Phật là tu tâm, nhìn thấy rõ tâm của chính mình có Phật tánh còn tiềm ẩn.

nam-mo-a-mi-da-phat-1405

Người tu thành Phật (Phần 2)

Chánh Pháp lúc nào cũng hướng thượng, chỉ tại công phu hành trì lúc tăng lúc giảm nên hành giả bị nổi chìm lên xuống

311774973_1323738878436312_6763892794242107990_n-1-0858

Phật dạy: Không xin quá nhiều

Lân mẫn, thân cận để trợ duyên cho Phật tử tu học đồng thời giữ vững phong thái của một bậc thầy là trách nhiệm

TÌM KIẾM