Thứ Hai, 04/03/2024, 19:42 (GMT +7)
| Hà Nội,

người khiếm thị

Ảnh Minh Họa.

Lợi ích của các khóa tu hè 

Người khiếm thị chúng tôi muốn di chuyển ra ngoài nhiều phải dựa vào lòng tốt của cộng đồng chứ không có gia đình nào

Ảnh Minh Họa.

Nghe pháp con hiểu chính mình 

Thầy kính mến! Hiện giờ nghe Pháp là món ăn tinh thần không thể thiếu với con. Nhiều năm nghe giảng Pháp trên Youtube hôm nay

TÌM KIẾM