Chủ Nhật, 27/11/2022, 05:30 (GMT +7)
| Hà Nội,

Người có đức mới có phúc

audc3phatgiaoorgvn-1321

Người có đức mới có phúc

Người có đức ắt sẽ có phúc! Phúc đức của một người không chỉ ẩn chứa sự tu dưỡng , mà còn ẩn chứa phúc

TÌM KIẾM