Thứ Năm, 28/09/2023, 08:05 (GMT +7)
| Hà Nội,

Người có đức mới có phúc

audc3phatgiaoorgvn-1321

Người có đức mới có phúc

Người có đức ắt sẽ có phúc! Phúc đức của một người không chỉ ẩn chứa sự tu dưỡng , mà còn ẩn chứa phúc

TÌM KIẾM