Thứ Ba, 27/02/2024, 16:20 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nghiệp lực

Duc Pahajt 1716 0740

Thệ nguyện và nhân quả (Phần 2)

Tác lực chuyển động tâm thức con người chạy quanh vòng Luân Hồi là Nghiệp lực vận hành theo lý Nhân Quả, từ Nhân đến

TÌM KIẾM