Thứ Sáu, 23/02/2024, 04:11 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nghiệp

Ảnh Minh Họa.

Làm thế nào để chuyển hóa nghiệp đố kỵ?

Nghiệp là tất cả những hành động có tác ý, biểu hiện thường xuyên bằng thân, khẩu, hay ý. Nghiệp là một năng lực cá biệt được chuyển từ kiếp nầy

Long Khong Ac At Se Khong Kho 2006

Lòng không ác ắt sẽ không khổ

Có câu “lòng không ác, ắt không khổ”, người hiền lành nhưng vẫn thấy mình khổ, vậy là cớ làm sao? Có người Phật tử

Cut Hieudung 4340

Hiểu đúng về nghiệp

Ảnh minh họa GNO – Khi có một điều không may mắn, bất như ý xảy đến thì đa phần chúng ta đều nghĩ và

TÌM KIẾM