Thứ Sáu, 30/09/2022, 23:13 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nghiên cứu truyện tây du ký

a-1848-1330

Tây Du Ký: Công năng ý thức

Đại đức Thích Tỉnh Thiền Đọc truyện ta thấy Ngô Thừa Ân khéo vẽ vời mượn chuyện của Tổ sư để nói đến ý thức

TÌM KIẾM