Thứ Tư, 21/02/2024, 05:24 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nghiên cứu truyện tây du ký

A 1848 1330

Tây Du Ký: Công năng ý thức

Đại đức Thích Tỉnh Thiền Đọc truyện ta thấy Ngô Thừa Ân khéo vẽ vời mượn chuyện của Tổ sư để nói đến ý thức

TÌM KIẾM