Thứ Năm, 22/02/2024, 23:54 (GMT +7)
| Hà Nội,

nghệ thuật sống

Ảnh Minh Họa.

Áp dụng nghệ thuật sống

Thà một ngày trong đời thấy thực tế của sinh diệt còn hơn sống trăm năm mà không hề biết. Mời Đạo hữu ngắm và

Ảnh Minh Họa.

Nghệ thuật sống – Tu tập định tâm

Tập định tâm còn được gọi là “phát triển an tĩnh” (samatha-bhāvanā), tu tuệ được gọi là “phát triển tuệ giác” (vipassana-bhāvanā). Mời Đạo hữu

Thiền Vipassana Là Gì Thiền Sư Sn Goenka Scaled

Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana

Quan sát thực tại đúng như bản chất của nó bằng cách quan sát sự thật nội tâm – đây là tự biết mình một

TÌM KIẾM