Thứ Tư, 21/02/2024, 05:36 (GMT +7)
| Hà Nội,

Mừng Phật đến với chúng sanh

Duc The Ton

Mừng Phật đến với chúng sanh

Đức Thế Tôn – Ảnh minh họa Với phụ vương, hiền thê, hài nhi… Ngài đã đến và đã đi. Đó là một sự thị

TÌM KIẾM