Thứ Ba, 30/05/2023, 11:46 (GMT +7)
| Hà Nội,

Mừng Phật đến với chúng sanh

Duc the ton

Mừng Phật đến với chúng sanh

Đức Thế Tôn – Ảnh minh họa Với phụ vương, hiền thê, hài nhi… Ngài đã đến và đã đi. Đó là một sự thị

TÌM KIẾM