Thứ Tư, 27/09/2023, 15:37 (GMT +7)
| Hà Nội,

mở mắt

349319436_543873464591438_219046167639849436_n

Mở mắt chiêm bao

Ðược lời dạy dỗ của đức Thế Tôn, chú Tăng Hộ bình tĩnh ở lại tu viện và tu cho đến ngày đắc quả A

TÌM KIẾM