Thứ Sáu, 09/12/2022, 10:29 (GMT +7)
| Hà Nội,

lương thiện là đức tính tốt đẹp nhất

audc3phatgiaoorgvn-1321

Người có đức mới có phúc

Người có đức ắt sẽ có phúc! Phúc đức của một người không chỉ ẩn chứa sự tu dưỡng , mà còn ẩn chứa phúc

TÌM KIẾM