Thứ Tư, 08/02/2023, 01:14 (GMT +7)
| Hà Nội,

lòng từ

m-p-8-320

Ấm áp là khi…

Ấm áp là… sống hữu tình / Biết trao ánh nhìn thông cảm, / Một que diêm bừng lửa sáng / Đẩy lùi ảm đạm

TÌM KIẾM