Chủ Nhật, 04/06/2023, 23:52 (GMT +7)
| Hà Nội,

Long Thọ

Ảnh minh hoạ.

Đức Phật của thế kỷ chúng ta

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng giáo pháp của Ngài sẽ rực rỡ an trú ở thế gian này trong một thời

TÌM KIẾM