Thứ Ba, 05/12/2023, 11:52 (GMT +7)
| Hà Nội,

Long Thọ

Ảnh Minh Hoạ.

Đức Phật của thế kỷ chúng ta

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng giáo pháp của Ngài sẽ rực rỡ an trú ở thế gian này trong một thời

TÌM KIẾM