Thứ Năm, 23/03/2023, 19:09 (GMT +7)
| Hà Nội,

Lời Phật dạy về kinh doanh

50133410_387768398700036_5325384127027871744_n

Phật dạy: Không kinh doanh phi pháp

Hơn ai hết, người con Phật luôn ý thức sâu sắc về sự nguy hại của những hoạt động kinh doanh phi pháp, chạy theo

TÌM KIẾM