Thứ Hai, 26/02/2024, 09:05 (GMT +7)
| Hà Nội,

Lời Phật dạy về kinh doanh

50133410 387768398700036 5325384127027871744 N

Phật dạy: Không kinh doanh phi pháp

Hơn ai hết, người con Phật luôn ý thức sâu sắc về sự nguy hại của những hoạt động kinh doanh phi pháp, chạy theo

TÌM KIẾM