Thứ Sáu, 23/02/2024, 01:19 (GMT +7)
| Hà Nội,

Lợi ích đọc tụng kinh Pháp Hoa

Hoaphatgiaoorgvn 0911

Lợi ích thọ trì Kinh Pháp Hoa

Đức Phật nói: ‘’Nếu có người nghe được Kinh Pháp Hoa, mà tùy hỉ cung kính thọ trì, nên biết người đó là bậc bất

TÌM KIẾM