Thứ Hai, 04/03/2024, 18:06 (GMT +7)
| Hà Nội,

Lời dạy Đức Phật

Anathapindika

Sự mỉa mai của Nigrodh Parivrājaka

Trong khi mỉa mai Đức Phật, ông ta nói… “Sa Môn Gautama đã mất trí khi thực hành thiền trong căn phòng của ông ta.

Ảnh Minh Hoạ.

Sự mỉa mai của Aggika Bhardwaja

Trong khi đi từ nhà này đến nhà khác để khất thực; Đức Phật đến nhà của Aggika Bhardwaja. Nhìn thấy ngài Aggika Bhardwaja, tỏ

Patacara 1

Sự mỉa mai của Ciñcā Maavika

Cải trang thành phụ nữ mang bầu, cô ả Ciñcā đến gặp Đức Phật trong buổi thuyết pháp trước đại chúng và bắt đầu mỉa

TÌM KIẾM