Thứ Sáu, 08/12/2023, 20:01 (GMT +7)
| Hà Nội,

Lễ Tắm Phật

1557562742180784845

Tìm hiểu về Lễ Tắm Phật

Nguồn gốc của Lễ Tắm Phật xuất phát từ sự kiện Đản sanh của Thái tử Tất-đạt-đa tại vườn Lâm-tỳ-ni. Các bản kinh thuộc hai

TÌM KIẾM