Thứ Bảy, 24/02/2024, 13:17 (GMT +7)
| Hà Nội,

lấy phật làm lòng

Adep1phatgiaoorgvn 1400

Lấy Phật làm lòng (Phần 1)

Chúng ta là con Phật, chúng ta chỉ cần một câu kinh, một bài kệ, học, suy nghĩ, hiểu một cách sâu sắc vững chắc

TÌM KIẾM