Thứ Sáu, 23/02/2024, 08:02 (GMT +7)
| Hà Nội,

lạy phật

Ta Từ Thiền Ngộ Thấy Ta/ Bản Lai Diện Mục Những Là Khoảng Không

Chắp tay trong cõi vô thường

Bao giờ mở rộng lòng người,/ Cho tôi quỳ xuống chắp mười ngón tay,/ Rưng rưng nữa giọt mặn này,/ Run run mười đốt tay

TÌM KIẾM