Thứ Bảy, 24/02/2024, 14:07 (GMT +7)
| Hà Nội,

Lắng nghe và ái ngữ

Ảnh Minh Họa.

Nêu gương khi lãnh đạo

Mấy năm trước đây, khi tôi tới Ấn Độ, tôi có gặp ông K. R. Narayanan khi ông còn là Chủ tịch Quốc hội Ấn

TÌM KIẾM