Chủ Nhật, 26/03/2023, 07:32 (GMT +7)
| Hà Nội,

Lâm chung

5

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 2)

Trong gia đình Phật tử khi có thân nhân lâm bệnh nặng muốn được hộ niệm lúc lâm chung, gia đình thông báo cho ban

3-1433

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 1)

Theo giáo lý Phật học Tịnh Độ tông pháp môn niệm Phật, một niệm của hành giả lúc lâm chung có tầm quan trọng rất

TÌM KIẾM