Thứ Tư, 27/09/2023, 15:48 (GMT +7)
| Hà Nội,

lạc quan trước sinh tử

“Thở vào ta biết mình đang thở vào, thở ra ta biết mình đang thở ra”.

Lạc quan trước dòng sinh – tử 

Con người thường sợ cái chết nên làm mọi cách để níu kéo sự sống, níu kéo bằng tiền bạc, bằng thuốc men, thức ăn,

TÌM KIẾM