Thứ Sáu, 23/02/2024, 04:51 (GMT +7)
| Hà Nội,

lạc quan

Là Phật Tử Biết Tu Thì Thấy Rằng Thế Gian Là Vô Thường.

Lạc quan với đời

Người sống ở đời, không ai là dễ dàng. Mỗi đoạn đường chúng ta kinh qua, đều có được có mất, có thành có bại.

1

Đừng để mình sống đời vất vả

Trong cuộc sống, có 4 mẫu người nghe qua ngỡ là tốt, nhưng nếu không khéo léo cân bằng, sẽ sống cuộc đời rất vất

TÌM KIẾM