Thứ Hai, 05/12/2022, 17:14 (GMT +7)
| Hà Nội,

Kinh nghiệm

1431937388-mjtnanh-17-zovm-9985

Sinh, già, bệnh, chết

Ảnh minh họa GNO – Ajahn Lee Dhammadaro (1907-1961), là Thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan (Thai Forest

TÌM KIẾM