Thứ Sáu, 23/02/2024, 06:07 (GMT +7)
| Hà Nội,

Kinh nghiệm

1431937388 Mjtnanh 17 Zovm 9985

Sinh, già, bệnh, chết

Ảnh minh họa GNO – Ajahn Lee Dhammadaro (1907-1961), là Thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan (Thai Forest

TÌM KIẾM