Thứ Sáu, 23/02/2024, 08:17 (GMT +7)
| Hà Nội,

Kinh A-hàm

Nguoiphattucom1 Hay Tin Vao Suc Tre 2233

Cách giúp thân vui & tâm vui

Muốn tâm vui, hành giả không thể chỉ dừng ở việc tu Thập thiện, mà còn phải hành các pháp giúp tiêu trừ tập nghiệp,

TÌM KIẾM