Thứ Sáu, 23/02/2024, 06:15 (GMT +7)
| Hà Nội,

Kiều Đàm Di Mẫu

1hoang Hau Maya Cung Vua Tinh Phan Tri Vi Vuong Quoc Sakya Trong Hien Hoa Duc Do 1109

Sứ mệnh của thánh mẫu 

Vua Sudhodana cưới hai chị em, Thánh mẫu Maya (Ma Da) và em của Người là Đức bà Mahapajapati (Kiều Đàm Di Mẫu). Mời Đạo

TÌM KIẾM