Thứ Sáu, 08/12/2023, 19:30 (GMT +7)
| Hà Nội,

kiếp người

Ảnh Minh Họa.

Ra đi để trở về

Phan Đăng có đề nghị tôi viết một đôi điều gì đó cho cuốn sách này. Tôi thực sự bất ngờ và nhiều lúng túng.

Woman 481759 1920 6841

Vui khổ của kiếp người

Vui khổ của kiếp người chẳng đồng nhau, tùy theo nghiệp nhân đã gieo trong tiền kiếp mà cảm cái quả báo trong đời này.

Ảnh Minh Họa.

Nhân duyên

Đức Phật có câu: “Bất luận bạn gặp ai, người đó là người cần xuất hiện trong cuộc đời của bạn, tuyệt đối chẳng phải

TÌM KIẾM