Thứ Sáu, 23/02/2024, 07:39 (GMT +7)
| Hà Nội,

Kiên trì nhẫn nại thái độ

T Hi U M Nh's Blog Tuhieuminh.blogspot.com L V Th Ng C A Cu C S Ng Nh N Sinh

Bình thản đón nhận

Đứng trước những sự cố hay những vấn đề rắc rối, chúng ta thường có thói quen hành động vội vàng theo cảm tính hoặc

TÌM KIẾM