Thứ Hai, 26/02/2024, 09:02 (GMT +7)
| Hà Nội,

Khóa tu Về miền tinh khôi

A6f50e6e8640431e1a51

Lời cảm ơn Tinh Khôi

Khóa thiền tập chủ đề “Về Miền Tinh Khôi” tổ chức vào 03 ngày 15-17/8/2022, tại khu du lịch Hồ Mây, thành phố Vũng Tàu,

E1eec84ffe563b086247

Nẻo về tinh khôi

Bạn ơi, hãy ngồi xuống đây để nhận ra ta là cát bụi, ta không là gì, mà là tất cả, ta hòa mình vào

TÌM KIẾM