Thứ Bảy, 24/02/2024, 14:02 (GMT +7)
| Hà Nội,

Khóa lễ sám hối

E0e7435245519b0fc240 0923

Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa

Tối 29/3/ ÂL(18/5/2023), quý Phật tử đã trở về chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hoá) tham dự lễ sám hối định kỳ.

TÌM KIẾM