Thứ Sáu, 23/02/2024, 06:46 (GMT +7)
| Hà Nội,

khổ quá

Dat Tam Dung Huong 1525

“Khổ qua” hay “khổ quá”?

Vào một ngày hữu duyên, con đã được nghe Thầy Thích Khải Tuấn nói rằng: “Khổ qua thì có người ăn được, có người ăn

TÌM KIẾM