Thứ Tư, 27/09/2023, 06:36 (GMT +7)
| Hà Nội,

HT. Thích Thanh Từ

nguoiphattu_com_le_phat_thanh_dao0-1522

Kỷ niệm ngày đức Phật thành đạo

Lý đáng người tu chúng ta phải thấy ngày Phật thành đạo là ngày tối quan trọng. Vì nếu không thành đạo, đức Phật không

TÌM KIẾM