Thứ Tư, 27/09/2023, 15:39 (GMT +7)
| Hà Nội,

Hỏi đáp về môn phái Mật Tông

man-da-la-tay-tang-1044

Hỏi đáp về môn phái Mật Tông

Hỏi đáp (vấn đáp) về môn phái Mật Tông: Những kiến thức về Mật Tông, tức Kim Cang thừa dành cho Phật tử đạo hữu

TÌM KIẾM