Thứ Sáu, 29/09/2023, 00:59 (GMT +7)
| Hà Nội,

học Phật

349319436_543873464591438_219046167639849436_n

Thập Bát Giới (Phần 2)

Khái niệm tổng quát Thập bát giới vừa là Nhân sinh quan vừa là Vũ trụ quan dựa trên nền tảng phân tách chia một

Nghi thức thả đèn hoa đăng

Cốt lõi của sự tu tập (Phần 2)

Để phát sinh và phát triển chánh kiến, hành giả phải học hỏi kinh điển và các thiện tri thức (văn tuệ ), rồi suy

Ảnh minh họa.

Thập Bát Giới (Phần 1)

Thập bát giới gồm có sáu nội giới tức Lục căn, sáu ngoại giới tức Lục trần và sáu trung giới tức Lục thức. Các

duc phat trong the ky cua chung ta

Cốt lõi của sự tu tập (Phần 1)

Để tránh chịu các quả báo khổ đau, trước tiên, chúng ta nên quy y Tam bảo để học hỏi, có chánh kiến và nỗ

Ảnh minh họa.

Mô thức học Phật (Phần 1)

Hiện nay có rất nhiều mô thức để hướng dẫn việc tu học cũng như việc thuyết giảng. Dưới đây là những mô thức thường

88

Quay lại cái đầu (Phần 1)

Người thiện học khéo tu đã hành tri pháp môn khai thị nghĩa là mở rộng tầm nhìn cho thấu suốt Vạn Pháp Chân Như

Ảnh minh họa.

Ngũ đăng hội nguyên – Như trâu kéo xe

Ông học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền chẳng phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật, Phật không tướng cố

Ảnh minh họa.

Khéo điều phục thân tâm

Cốt lõi của sự tu hành vẫn là làm chủ các giác quan: (Phòng hộ 6 căn). Mắt đối với hình thái, màu sắc; Tai

TÌM KIẾM