Thứ Tư, 07/12/2022, 23:58 (GMT +7)
| Hà Nội,

học Phật

Tôi chỉ giản dị là một quan sát viên. Sau cùng, tâm cũng trở lại tình trạng bình thường.

Người tu thành Phật (Phần 4)

Người và Phật cùng có thể tánh Chân Như tức Phật tánh, chỉ khác nhau ở thời gian trước sau: Trường hợp Phật đã hiển

nam-mo-a-mi-da-phat-1405

Người tu thành Phật (Phần 3)

Chúng sanh nào cũng có Phật tánh, tu Phật là tu tâm, nhìn thấy rõ tâm của chính mình có Phật tánh còn tiềm ẩn.

nam-mo-a-mi-da-phat-1405

Người tu thành Phật (Phần 2)

Chánh Pháp lúc nào cũng hướng thượng, chỉ tại công phu hành trì lúc tăng lúc giảm nên hành giả bị nổi chìm lên xuống

agioiphatgiaoorgvn-1245

Theo tuệ giác của Thế Tôn, cái nghèo nàn, túng thiếu của người tu học Phật pháp chính là xu hướng tìm cầu sự sung

TÌM KIẾM