Chủ Nhật, 02/10/2022, 10:47 (GMT +7)
| Hà Nội,

Hòa thượng Thích Hằng Đạt

duong-may-trong-coi-mong_2-0950

Đường mây trong cõi mộng

 Nhục thân bất hoại của Thiền sư Hám Sơn Đại sư Hám Sơn (1546 -1623), danh Đức Thanh, hiệu Trừng Ấn. Là một trong bốn

TÌM KIẾM