Thứ Sáu, 29/09/2023, 01:02 (GMT +7)
| Hà Nội,

hiền định

Ảnh minh hoạ.

Đôi bờ tịch nhiên

Cõi thiền cõi tạm cõi vô/ Chung trà tĩnh lặng giữa bờ an nhiên/ Trà thơm đắng ngọt giao duyên/ Nâng chung trà đạo* tịch

TÌM KIẾM