Thứ Ba, 03/10/2023, 22:06 (GMT +7)
| Hà Nội,

harari

Tâm tịnh thì cõi tịnh

Ăn chay nuôi dưỡng lòng từ bi

Ăn chay được coi là một biểu tượng và phương cách nuôi dưỡng lòng từ bi. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng

TÌM KIẾM