Thứ Tư, 08/02/2023, 00:26 (GMT +7)
| Hà Nội,

Giây phút hiện tại

nguoiphattu_com_le_phat_thanh_dao0-1522

Giây phút hiện tại nhiệm mầu

Nếu như tất cả những hình tướng đều rồi sẽ mang lại sự bất toại nguyện, thì những gì làm nên giây phút hiện tại

TÌM KIẾM