Thứ Ba, 27/02/2024, 17:58 (GMT +7)
| Hà Nội,

giải thoát

Flower 3474638 1280 7409

Buông xả để bình an

 Buông xả là một trong những trạng thái cao tột trên con đường hành trì Phật pháp, là nền tảng của trí tuệ và giải

TÌM KIẾM