Thứ Tư, 06/12/2023, 15:47 (GMT +7)
| Hà Nội,

Giác Ngộ

Ảnh: Hoàng Lê.

Tiếng rống sư tử trên tảng đá

Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu lúc mới đến Nam Nhạc, ngày hôm sau thưa với thiền sư Hoài Nhượng: Các loại Pháp khí bạn

Ảnh Minh Họa.

Truyện ngắn: Mở kho tàng của bạn

Khi tâm không chạy theo vật—không bị điều gì bên ngoài hay cả bên trong tâm làm vướng bận, dính mắc—thì đó là Thiền, tâm

Tôi Chỉ Giản Dị Là Một Quan Sát Viên. Sau Cùng, Tâm Cũng Trở Lại Tình Trạng Bình Thường.

Phật dạy phúc cho người có giới

Người sống vượt ra khỏi giới pháp thì năm nguy hiểm sẽ chờ đón. Nếu không dừng lại và chuyển hóa những hành vi giết

TÌM KIẾM