Thứ Hai, 04/03/2024, 18:53 (GMT +7)
| Hà Nội,

gia hộ

3

Phật độ (Phần 2)

Một câu hỏi chi tiết: Tại sao kẻ có người không có pháp duyên gặp Phật để cầu xin hóa độ? Pháp duyên là gì?

TÌM KIẾM