Thứ Hai, 04/03/2024, 19:06 (GMT +7)
| Hà Nội,

gặp được Phật pháp

Ảnh Minh Hoạ.

Duyên lành vô lượng kiếp 

Phước báo lớn nhất của người thế gian là gì? Không phải giàu sang, không phải trường thọ; mà là gặp được Phật pháp. Mời

TÌM KIẾM