Thứ Bảy, 02/12/2023, 06:59 (GMT +7)
| Hà Nội,

Duyên nợ

32

Tình trong cõi vô thường!

Thôi đừng nhìn lại đằng sau / Để sống.. âu sầu cô quạnh / Nhiều khi chẳng vẹn mong cầu / Về sau lại là

TÌM KIẾM