Thứ Bảy, 03/06/2023, 22:25 (GMT +7)
| Hà Nội,

Đức Phật Thích ca

5b6d39bb-huy-6590-2716

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 – Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn GNO – Bài sám Pháp hoa phần đầu nói

TÌM KIẾM