Thứ Sáu, 23/02/2024, 04:54 (GMT +7)
| Hà Nội,

Đức Phật thành đạo. Phật là ánh sáng mặt trời

Nguoiphattu Com Le Phat Thanh Dao0 1522

Kỷ niệm ngày đức Phật thành đạo

Lý đáng người tu chúng ta phải thấy ngày Phật thành đạo là ngày tối quan trọng. Vì nếu không thành đạo, đức Phật không

TÌM KIẾM