Thứ Sáu, 23/02/2024, 06:56 (GMT +7)
| Hà Nội,

Đức Phật dạy

Loi Phat Day Tre Con Khong Nen Noi Doi 2 1130 0954

Đức Phật dạy thiếu nhi không nói dối

Một thời đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ tôn giả La Vân cũng ở tại thành Vương-xá,

TÌM KIẾM