Thứ Ba, 05/12/2023, 12:19 (GMT +7)
| Hà Nội,

ĐỐI TRỊ

Woman 481759 1920 6841

Bước đầu hành thiền

Khi thực hành thiền, chúng ta đã được trao các phương pháp để đối trị các triền cái (tham dục, sân hận, hôn trầm thụy

TÌM KIẾM