Thứ Hai, 06/02/2023, 13:20 (GMT +7)
| Hà Nội,

Doanh Nhân

3038-2026

Đức Phật qua cái nhìn của doanh nhân

Thật vậy, hơn 25 thế kỷ đi qua, nhân loại đã chứng kiến bước phát triển không ngừng của Phật giáo. Sự lớn mạnh được

adoanh.phatgiao.org.vn

Doanh nhân sống theo tinh thần Phật dạy

Trên bước đường hoằng pháp độ sanh của Đức Phật, giáo pháp của Ngài đã được truyền bá và phát triển mạnh mẽ ở những

TÌM KIẾM